Warunkiem przystąpienia do Programu jest złożenie wypełnionej Deklaracji Partnera Programu zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Regulaminu.

 Między Gminą a Partnerem, który zadeklarował chęć uczestnictwa w Programie, zostanie podpisane porozumienie. Warunki realizacji Programu przez strony zawarte są w Porozumieniu.
 
Ożarowska Karta Mieszkańca i Pakiet Mieszkańca są bezpłatne.
Przede wszystkim wymagana jest pełnoletność. Konto w systemie może założyć jedynie osoba dorosła. Jeśli mieszkasz w gminie Ożarów Mazowiecki, sprawdź, czy spełniasz  poniższe kryteria.
Aby ubiegać się o Ożarowską Kartę Mieszkańca wystarczy, że spełniasz jeden z poniższych warunków:
 • Jesteś zameldowany na pobyt stały w gminie Ożarów Mazowiecki,
 • Rozliczasz w Urzędzie Skarbowym Warszawa Bielany podatek dochodowy od osób fizycznych ze wskazaniem gminy Ożarów Mazowiecki jako miejsce zamieszkania (podatek dotyczy też emerytów i rencistów),
 • prowadzisz gospodarstwo rolne na terenie gminy Ożarów Mazowiecki i tu rozliczasz podatek rolny.
Z Ożarowskiej Karty Mieszkańca korzystać mogą również dzieci osób spełniających jeden z powyższych warunków. Dzieci rejestruje rodzic lub opiekun prawny na podstawie swoich dokumentów. Oznacza to, że osoba dorosła musi złożyć wniosek dla siebie i dla dziecka, żeby wniosek dziecka mógł zostać rozpatrzony. Wniosek złożony tylko dla dziecka nie zostanie rozpatrzony. 
Dzieci do 6 roku życia korzystają z ulg i zniżek przypisanych do konta rodzica.
 
Wniosek o Pakiet Mieszkańca w Programie Ożarowska Karta Mieszkańca może zostać złożony w formie papierowej:
 

Punkt Obsługi Ożarowskiej Karty Mieszkańca,
ul. Poznańska 165, III piętro, pokój 311, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Tel. 22 731 32 13 i 607 919 929   email: okm@ozarow-mazowiecki.pl

Godziny otwarcia:
- poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od 8.00 – 16.00; środa w godzinach od 10.00 do 18.00
- w przypadku Ożarowskiej Karty Mieszkańca zintegrowanej z Biletem Metropolitalnym
Punkt Obsługi Ożarowskiej Karty Mieszkańca zintegrowanej z Biletem Metropolitalnym ul. Poznańska 292; 05-850 Ożarów Mazowiecki
  Tel. 22 292 61 61
Godziny otwarcia:
- od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 – 17.00

Na miejscu dostępna jest papierowa wersja wniosku do wypełnienia. Należy pamiętać, żeby zabrać ze sobą dokumenty niezbędne do weryfikacji (do wglądu).

Jeśli zamierzasz złożyć wniosek w imieniu innej osoby, musi być ona również uprawniona do posiadania Ożarowskiej Karty Mieszkańca.
Jak zarejestrować się przez internet i złożyć wniosek online, bez wychodzenia z domu?

Jest to najprostsza i najszybsza forma złożenia wniosku w przypadku Ożarowskiej Karty Mieszkańca. Uwaga: jeśli chcesz otrzymać Kartę zintegrowaną z Biletem Metropolitalnym niezbędna jest wizyta w Punkcie Obsługi Ożarowskiej Karty Mieszkańca zintegrowanej z Biletem Metropolitalnym ul. Poznańska 292, 05-850 Ożarów Mazowiecki
Jeśli chcesz otrzymać wirtualną  Ożarowską Kartę Mieszkańca bez Biletu Metropolitalnego wszystkie kroki przejdziesz bez wychodzenia z domu i drukowania dokumentów.
 1. W menu strony znajduje się przycisk „załóż konto”.
 2. Zaznacz "tak" przy wybranym kryterium dostępu. Zaznacz jedna z opcji, jeśli jesteś zameldowany na terenie gminy Ożarów Mazowiecki, zaznacz odpowiednio i przejdź dalej.
 3. Wybierz, dla ilu osób chcesz założyć konto.
 4. Wypełnij formularz, podając dane wszystkich osób.
 5. Gratulujemy! Właśnie założyłeś konto w programie „Ożarowska Karta Mieszkańca”
 6. Aby skorzystać ze zniżek złóż elektronicznie w kolejnym kroku wniosek o Pakiet Mieszkańca. Jeśli zakładasz konto rodzinne, złóż wniosek o Pakiet Mieszkańca dla każdego członka rodziny, również dla dzieci.
 7. Dodaj po prawej stronie suwakiem „Pakiet mieszkańca” następnie wybierz czerwony przycisk „Wyślij wniosek”
 8. Wybierz odpowiedni sposób weryfikacji  i typ karty.
 9. Wgraj swoje zdjęcie (wszystkich członków rodziny w przypadku Konta rodzinnego) i wyślij wniosek do weryfikacji.
 10. Oczekuj na powiadomienie o akceptacji wniosku na podany adres email.
 11. Jeśli wybrałeś kartę elektroniczną (w aplikacji mobilnej), możesz już z niej korzystać. Jeżeli dodatkowo wnioskowałeś o kartę plastikową, otrzymasz powiadomienie, gdy będzie gotowa do odbioru.
W razie problemów istnieje możliwość konsultacji z pracownikiem Urzędu -  tel. 607 919 929 czynny w godzinach od 10.00 do 16.00.
 
Jeśli wybrałeś Ożarowską Kartę Mieszkańca zintegrowaną z Biletem Metropolitalnym możesz taką kartę wyrobić na 2 sposoby.
 
 1. Możesz założyć konto online przez stronę okm.ozarow-mazowiecki.pl Patrz pytanie:  Jak zarejestrować się przez Internet i złożyć wniosek.
- następnie należy udać się do Punktu Obsługi Ożarowskiej Karty Mieszkańca zintegrowanej z Biletem Metropolitalnym ul. Poznańska 292; 05-850 Ożarów Mazowiecki i tam złożyć wniosek o Bilet Metropolitalny, a następnie odebrać swoją Kartę Zintegrowaną, dzięki której możesz korzystać ze zniżek OKM i Biletu Metropolitalnego razem.
 
 1. Zgłoś się do Punktu Obsługi Ożarowskiej Karty Mieszkańca zintegrowanej z Biletem Metropolitalnym ul. Poznańska 292; 05-850 Ożarów Mazowiecki, gdzie załatwisz wszystkie formalności i otrzymasz kartę. Pamiętaj o zabraniu ze sobą niezbędnych załączników do okazania.

Jeśli jesteś administratorem Konta Rodzinnego i chcesz wyrobić karty dla wszystkich członków rodziny (w tym część kart jest zintegrowana a część nie) udaj się do Punktu Obsługi Ożarowskiej Karty Mieszkańca Zintegrowanej z Biletem Metropolitalnym ul. Poznańska 292; 05-850 Ożarów Mazowiecki – tam wyrobisz je wszystkie.
Uwaga: zasady dotyczące otrzymania Biletu Metropolitalnego pozostają bez zmian.
Jeśli jesteś już posiadaczem Biletu Metropolitalnego i chcesz wymienić swój Bilet Metropolitalny na Ożarowską Kartę Mieszkańca zintegrowaną z Biletem Metropolitalnym musisz przyjść do Punktu Obsługi Ożarowskiej Karty Mieszkańca zintegrowanej z Biletem Metropolitalnym ul. Poznańska 292; 05-850 Ożarów Mazowiecki i zwrócić posiadany Bilet Metropolitalny. W jego miejsce otrzymasz nową kartę zintegrowaną, z której skorzystasz w komunikacji miejskiej i u partnerów Programu.

Natomiast jeśli po raz pierwszy wnioskujesz o Bilet Metropolitalny i chcesz, aby był on zintegrowany z Ożarowską Kartą Mieszkańca wówczas do Wniosku o pakiet Mieszkańca należy dołączyć również wypełniony Wniosek o wydanie spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej dla Mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki. W takim przypadku również należy zgłosić się do Punktu Obsługi Ożarowskiej Karty Mieszkańca zintegrowanej z Biletem Metropolitalnym ul. Poznańska 292; 05-850 Ożarów Mazowiecki.
Pakiet Mieszkańca jest ważny do 31 maja następnego roku. Następnie będzie on wymagał odnowienia. 30 dni przez upływem tego terminu Uczestnik Programu otrzyma powiadomienie dot. odnowienia Pakietu drogą elektroniczną na podany podczas rejestracji adres e-mail lub SMS. Jeśli Uczestnik Programu posiada aktywną Cechę „zweryfikowany mieszkaniec” nie będzie musiał dodawać do wniosku dokumentów wymienionych w regulaminie, a jego wniosek zostanie zweryfikowany automatycznie. W przypadku gdy w dniu składania wniosku o Pakiet Mieszkańca Cecha „zweryfikowany mieszkaniec” będzie nieaktywna, system poprosi o ponowną weryfikację dokumentów wymienionych w §4 ust. 3 regulaminu.

Plastikowa Karta nie ma terminu ważności, można używać jej cały czas, nie trzeba wymieniać jej co roku.
 
Po pozytywnej weryfikacji wniosku otrzymasz dostęp do aplikacji mobilnej i – jeśli zaznaczysz we wniosku  – plastikową Ożarowską Kartę Mieszkańca lub Ożarowską Kartę Mieszkańca zintegrowaną z Biletem Metropolitalnym.

Aplikację mobilną pobierzesz za darmo ze Sklepu Google Play, App Gallery lub AppStore. Dane potrzebne do zalogowania do aplikacji OKM Ożarowska Karta Mieszkańca są takie same jak do logowania do konta na stronie okm.ozarow-mazowiecki.pl.

Zarówno aplikacja w Twoim telefonie, jak i plastikowa Karta, posiadają indywidualny kod kreskowy. Kod wystarczy okazać przy kasie przed skorzystaniem z oferty Partnera. Plastikowa Karta lub aplikacja są niezbędne do korzystania ze zniżek. Bez nich, nawet jeśli Twój wniosek został zaakceptowany, nie będą przysługiwać Ci zniżki i ulgi. 

Pamiętaj, aby korzystać ze zniżek, Kartę musisz okazać przy każdej wizycie u Partnera, nie tylko za pierwszym razem.

W przypadku utraty Karty Uczestnik Programu powinien niezwłocznie zablokować ją za pośrednictwem konta na stronie okm.ozarow-mazowiecki.pl lub z pomocą pracownika POK. Po zablokowaniu Karty nie będzie ona mogła zostać wykorzystana ponownie.
Wydawanie duplikatu Karty w wersji plastikowej następuje na wniosek Osoby Uprawnionej wyłącznie w formie papierowej.

Duplikat OKM w formie plastikowej wydawany jest po spełnieniu jednego z warunków:
1) złożenia oświadczenia o utracie/zniszczeniu Karty 
2) zwrotu zniszczonej Karty.
Oświadczenie w imieniu dziecka składa rodzic.

W przypadku, gdy wizerunek osoby, której wydawany jest duplikat karty uległ zmianie, Osoba Uprawniona do otrzymania Karty udostępnia aktualną fotografię osoby, której ma zostać wydany duplikat Karty w formie plastikowej. Wymagania dla fotografii określone są w § 4 ust. 3 pkt 1 ppk a) regulaminu.

Duplikat Karty w formie plastikowej wydawany jest po uiszczeniu opłaty w wysokości 20 zł przelewem na rachunek bankowy Gminy Ożarów Mazowiecki o numerze 31 1020 1185 0000 4102 0019 1726.
Potwierdzenie dokonania opłaty dołącza się do wniosku.

Każdy uczestnik Programu może w dowolnym czasie zrezygnować z udziału w nim. Wniosek dotyczący rezygnacji składa się w formie papierowej w POK.
W przypadku dzieci wniosek o unieważnienie Karty i usunięcie z Programu składa rodzic.
Rezygnacja z uczestnictwa w Programie następuje z dniem złożenia wniosku.

Potrzebujesz pomocy?+48 607 919 929
+48 22 731 32 13
pon.,wt.,czw.,pt.: 8:00-16:00,
środa.: 10:00-18:00