• Home
 • Załóż konto

1Zanim założysz konto (możesz wybrać tylko jedno)

Sprawdź wymagania oraz dokumenty jakie należy przedstawić aby otrzymać pakiet mieszkańca. Jeśli spełniasz wymogi programu, zaznacz twierdząco co najmniej jedną z poniższych odpowiedzi, przejdź dalej i "załóż konto"

 • Jestem zameldowany/a na terenie gminy Ożarów Mazowiecki
  Jeśli jesteś zameldowany/a na pobyt stały w gminie Ożarów Mazowiecki uprawnienie zostanie zweryfikowane automatycznie. W przypadku niepowodzenia skontaktuj się z Punktem Obsługi.
 • Rozliczam się z podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym Warszawa Bielany ze wskazaniem gminy Ożarów Mazowiecki jako miejsca zamieszkania
  Do weryfikacji konieczne będzie dołączenie:
  • pierwszej strony zeznania podatkowego PIT osób fizycznych za rok poprzedni z pieczęcią US z datą wpływu lub z poświadczeniem odbioru zeznania drogą elektroniczną (UPO)
  • zaświadczenia z US Warszawa Bielany potwierdzające fakt złożenia zeznania podatkowego za rok poprzedni lub potwierdzające fakt niezłożenia zeznania podatkowego ze względu na nieosiąganie dochodu za rok poprzedni z jednoczesną informacją o zarejestrowaniu w US Warszawa Bielany ze wskazaniem gminy Ożarów Mazowiecki jako miejsca zamieszkania i rozliczaniu podatku w latach wcześniejszych.
 • Rozliczam w gminie Ożarów Mazowiecki podatek rolny
  Do Weryfikacji konieczne będzie dołaczenie decyzji w sprawie ustalenia wysokości podatku rolnego.