Każda osoba uprawniona do otrzymania karty może założyć Konto Rodzinne. Konto Rodzinne powstaje automatycznie przy dodawaniu kolejnego członka rodziny.  Administratorem konta rodzinnego jest osoba, która wymieniona została jako pierwsza we wniosku online lub składała wniosek w wersji papierowej w imieniu innej osoby pełnoletniej. Administrator Konta Rodzinnego ma wgląd w wykorzystane rabaty i darmowe wejścia wszystkich osób w swoim koncie rodzinnym, może edytować ich dane osobowe (w tym adres zamieszkania), wyrażać i cofać zgody.
Rodzic wpisując dane dzieci poświadcza, że wszystkie podane dane są prawidłowe i ma prawo do ich podawania.
Osoby posiadające konto rodzinne muszą posiadać taki sam adres zamieszkania.
Dla każdej osoby pełnoletniej, w imieniu której wnioskuje się o wydanie Karty Mieszkańca wymagany jest indywidualny adres e-mail tej osoby.
 Na podany w procesie rejestracji konta adres e-mail innej osoby pełnoletniej zostanie wysłany link potwierdzający założenie jej konta przez administratora konta rodzinnego oraz prośba o wyrażenie zgody na zarządzanie kontem przez administratora Konta Rodzinnego.
W przypadku braku zgody na zarządzanie danymi przez administratora konto jest usuwane automatycznie, a w przypadku braku podjęcia czynności konto pozostanie nieaktywne
i zostanie usunięte po upływie 30 dni. 

 Każda osoba pełnoletnia musi być Osobą Uprawnioną do korzystania z Karty Mieszkańca. Aby aktywować Kartę Mieszkańca każda osoba pełnoletnia musi indywidualnie potwierdzić swoje uprawnienia do Karty. Wyjątek stanowią dzieci w wieku 18-25 lat pozostające pod opieką rodzica oraz osoby niepełnosprawne, nad którymi opiekę prawną sprawują rodzice.

Potrzebujesz pomocy?+48 607 919 929
+48 22 731 32 13
pon.,wt.,czw.,pt.: 8:00-16:00,
środa.: 10:00-18:00