• Home
  • Zostań partnerem programu Ożarowska Karta Mieszkańca
Image

Zostań partnerem programu Ożarowska Karta Mieszkańca

Ożarowska Karta Mieszkańca to nowy Program skierowany do Mieszkańców Gminy i lokalnych przedsiębiorców oferujących towary i usługi.
Zapraszamy przedstawicieli lokalnego biznesu do dołączenia jako Partner naszego Programu.
Ożarowska Karta Mieszkańca jest Programem społecznym skierowanym do wszystkich mieszkańców gminy, dającym jej posiadaczom pakiet określonych korzyści m. in. zniżki i rabaty na określone towary bądź usługi, mających charakter okresowy (np. w określone dni, godziny) lub stały. Zniżki i  rabaty nie tylko są bardzo pozytywnie oceniane przez konsumentów, ale także często pomagają zwiększyć popyt na dane towary lub usługi.
Ożarowska Karta Mieszkańca będzie występowała w formie tradycyjnej karty plastikowej i mobilnej aplikacji.
Bycie PARTNEREM Ożarowskiej Karty Mieszkańca to przede wszystkim:
  • promocja i zwiększenie rozpoznawalności swojej firmy;
  • wsparcie i integracja lokalnej społeczności;
  • realizacja polityki społecznie odpowiedzialnego biznesu,
  • udostępnianie informacji, na temat swojej działalności na stronie internetowej Programu oraz w innych materiałach promocyjnych Programu, wydawanych przez Gminę Ożarów Mazowiecki,
  • możliwość posługiwania się znakiem „Partner Programu Ożarowska Karta Mieszkańca”.
Aby dołączyć do Programu prosimy o kontakt  z Tomaszem Tymoftyjewiczem tel. 22 731 32 29 e-mail: t.tymoftyjewicz@ozarow-mazowiecki.pl